SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
.
Truppgymnastik

 
Läs här om vad det innebär att vara gymnast i en tävlingsgrupp inom truppgymnastik i Gymnastikföreningen Örebro.
 
Läs här vad det innebär att vara förälder i en tävlingsgrupp inom truppgymnastik i Gymnastikföreningen Örebro.
 
 
Blå - Träna på att träna
De flesta i det här stadiet av sin utveckling säger fortfarande att de ”går på gymnastik”. Ofta vill nu barnen själva fokusera på en eller flera discipliner. Med goda ledares stöd växer nu lusten och viljan att träna. Här har vi vår stora chans att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande inom gymnastiken eller andra idrotter.


Träningen

Under lekfulla former flyttar vi försiktigt och med känsla för varje individs unika egenskaper fokus mot inlärning och utveckling av mer komplexa övningar. Träningen blir mer strukturerad och kräver större koncentration från utövarna. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) kompletterar grenspecifik träning.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Ledaren behöver ha teknisk kompetens, men också djupare kunskap om barn och ungas utveckling. Utmaningen är att med rörelseglädjen intakt flexibelt anpassa prestationsmål efter varje barns fysiska och mentala utvecklingstakt. Kunskap inom träningslära är också nödvändig.

Tävling

Tävlingsgymnaster kan delta i rikstävlingar, men tävlar i första hand på lokal och regional nivå. Resultaten står inte i centrum. Uttagningar ska undvikas.

Att tänka på

 • Utövaren ska kunna delta i andra idrotter.
Röd - Träna och tävla
Vi vill attrahera och behålla precis alla utövare – barn, ungdomar och vuxna- som vill börja eller fortsätta tävla i gymnastik. För gymnaster som vill tävla, men inte på den högsta prestationsnivån i svenska mästerskap eller internationella tävlingar, finns ett brett utbud inom Svensk Gymnastik.

Träningen

Vi välkomnar alla gymnaster i olika discipliner, verksamheter och alternativa tävlingsformer. Nya utmaningar och variation i träningen inspirerar, utvecklar och minskar skaderiskerna.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

I det här stadiet är skillnaderna stora mellan utövarnas fysiska och psykiska mognadsgrad. Ledarens förmåga att säkerställa individuell utveckling, åldersanpassa träningen och väcka det egna inre drivet är helt avgörande för om våra utövare ska känna glädje med gymnastiken och fortsätta träna. Därför behöver ledaren, utöver tekniskt kunnande, även ha kunskap om ungdomars utveckling.

Tävling

Vi vill göra tävlingsgymnastiken tillgänglig för fler. Därför anpassar vi tävlingssystem och tävlingsregler för olika målgrupper.

Att tänka på

 • Kompletterande träningsläger och förenings- och gruppaktiviteter är viktiga för teknisk och personlig utveckling, men också för sammanhållning och tillhörighetskänsla.
 • På grund av ökad träningsmängd och komplexitet i övningarna måste nu både tränare och utövare ha större kunskaper inom träningslära, återhämtning och nutrition.
Ljuslila - Träna för att tävla
I detta stadium har man bestämt sig för att satsa på tävling. Fokus ligger på att nå elitnivå i sin disciplin, vilket innebär SM-stegen och/eller internationella tävlingar.

Träningen

Utövarna behärskar nu alla grundövningar. Träningen inriktas därför på inlärning av avancerade övningar och sekvenser, samt perfektion i utförandet. Det är viktigt att individuellt anpassa övningsval och träningsupplägg, samt lämna utrymme för återhämtning.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

I detta stadium måste tränaren ha en bred kompetens, inte minst på grund av att de flesta utövarna nu går igenom puberteten. Ledaren behöver ta fram individuellt anpassade träningsupplägg och vara extra uppmärksam på överträningssymtom. Träningsmängden ökar gradvis, upplägg anpassas utifrån dagsform, samverkan med skolan sker vid behov. Utövarens vuxna kontakter bör ha stor förståelse och beredskap för stadiets utmaningar. Den ökade träningsmängden och komplexiteten i träningen kräver en individuellt anpassad stödapparat inom medicinsk support, nutrition och idrottspsykologi. Tränaren har insikt om de olika delarnas bidrag till helheten och ser till att utövaren får stöd även utanför träningen.

Tävling

Förberedelser inför tävling och själva tävlingsmomentet blir viktiga delar i utvecklingen. Tävlingsmedverkan anpassas utifrån sportslig nivå, fysisk status och mental mognad. Vi ser tävlandet som en del av ett större långsiktigt lärande, och fokuserar på utövarens insats och utveckling. Resultaten är sekundära.

Att tänka på

 • Vi periodiserar och anpassar belastningarna på individnivå.
 • Tränare förstår att utvecklingen sker i olika takt, samt att rollfördelningen mellan utövare och tränare går mot att bli en mer jämbördig relation.
 • Utövaren måste nu ha egen kunskap om träningslära, återhämtning och nutrition. Långsiktiga mål klarnar och förtydligas genom att tränare och utövare tillsammans kartlägger möjliga vägar framåt, både på kort och lång sikt.
 • Utövare i detta stadie kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare och förening ska stötta.
Lila - Träna för att vinna
Utövarna i detta stadium är mycket målinriktade och tävlar på högsta nationella eller internationell nivå. Nu vill de maximera sin prestationsförmåga i enlighet med de mål som de satt upp tillsammans med tränare på föreningsnivå och, i förekommande fall, med landslagsledning.


Träningen

Utövare och tränare arbetar tillsammans för att höja svårighetsgraden, sträva efter perfektion i utförandet, utveckla taktisk kompetens och mental förmåga. Träningen periodiseras och anpassas efter prioriterade sportsliga mål, alltid med en helhetssyn på utövarens välmående. Expertkunskap kopplas in för att säkerställa bästa möjligt stöd på alla livets och träningens områden.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Utövarens självständighet ökar ytterligare och tränarrollen ändras. All planering kring målsättning, träning och tävling görs med utgångspunkt i varje utövares egna mål, ambitioner och välmående. Tränare och utövare diskuterar även den egna insatsens betydelse för hur laget/träningsgruppen kan uppnå sin fulla potential.

Tävling

Tävlingsmomentet och att prestera väl är i centrum. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Deltagande i internationella mästerskap såsom NM, EM, VM och OS kan förekomma.

Att tänka på

 • En del utövare befinner sig fortfarande i puberteten. Tränare måste ha kunskap om hur det kan påverka utövaren.
 • Tränarrollen är komplex. Ledare med annat ansvar än för den tekniska träningen måste knytas till verksamheten.
 • Olika perspektiv kring måluppföljning och övergång från elit till en ny roll och vardag blir viktiga att diskutera och definiera.
 • Att samarbeta med skola, högskola, arbetsgivare, fysioterapeuter, SOK och RF Elit är nödvändigt, liksom att komma fram till en samsyn kring resultat- och prestationsmål.
 • Utövare i detta stadium kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare/tränare och förening ska stötta.
Gruppnivåer
Nivå 1:
Nivå 1 är den högsta nivån man kan tävla inom gymnastikförbundet. Här tävlar de gymnaster som kör bland annat dubbla och trippla volter på trampett och tumbling. Tävlingen körs enligt reglementet Code of Points. 
Riksnivå - från 15 år

Nivå 2:
Nivå 2 är den näst högsta nivån i tävlingssystemet och vänder sig till gymnaster som är 13 år eller äldre. På nivå 2 tävlar man bland annat på dubbelvolter på trampett och skruvar i volter på både tumbling och trampett. Tävlingen körs enligt reglementet Code of Points. 
Riksnivå - från 13 år

Nivå 3:
Nivå 3 arrangeras både på riks, regional och storregionsplan. På riksnivå krävs att gymnasten är 13 år eller äldre, men för att tävla storregionstrean är minimum åldern 11 år. Här tävlar gymnasterna på exempelvis rondat-flickis-sträcksalto på tumbling och 540 skruv på trampett. Tävlingen körs enligt Nationella Bedömningsreglementet. 
Riksnivå - från 13 år
Regionsnivå - från 10 år

Nivå 4:
Här tävlar de gymnaster som kör rondat-flickis-salto och handvolt-volt på tumbling samt volter med skruvar på trampett. Tävlingen körs enligt reglementet Nationella Bedömningsreglementet. 
Riksnivå - från 13 år
Regionsnivå - från 10 år

Nivå 5:
Här tävlar de gymnaster som kör bland annat rondat-flickis-salto och volt-handvolt på tumbling samt sträckta volter på trampett. Tävlingen körs enligt reglementet Nationella Bedömningsreglementet. 
Riksnivå - från 13 år
Regionsnivå - från 10 år

Nivå 6:
Nivå 6 arrangeras regionalt, denna tävling vänder sig till gymnaster som är 10 år eller äldre och tävlar på bland annat rondat-flickis och handvolt på tumbling samt grupperad volt och överslag på trampett. Tävlingen körs enligt reglementet Nationella Bedömningsreglementet. 
Regionsnivå - från 10 år

Nivå 7:
Nivå 7 körs enbart regionalt och vänder sig till gymnaster, 7 år eller äldre, som tränat gymnastik ett tag. På denna tävling kör gymnasterna övningar som exempelvis; rondat-flickis, grupperad volt och överslag. 
Tävlingen körs enligt regionala bestämmelser samt Nationella Bedömningsreglementet. 
Regionsnivå - från 7 år

Nivå 8:
Nivå 8 är den lägsta nivån i Gymnastikförbundets tävlingssystem. Denna nivå vänder sig till gymnaster som ska träna på att tävla. På denna nivå är det inga domare som sätter poäng, det är mer som en uppvisning där alla tävlande får medalj och laget får ett omdöme om sitt framträdande.
Regionsnivå - från 7 år


 
Ladda hem medlemsappen
Våra samarbetspartners
Handla dina föreningskläder hos oss
Stöd GF Örebro genom gräsroten och Svenska spel
Hur kan vi hjälpa dig med din grafiska profil?