Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.
Om klubben
Gymnastikföreningen Örebro är en ny förening som startade 2019. Den har kommit till genom en sammanslagning av AGF Örebro och ÖGF/Kif

Vi är Örebro läns största barn och ungdomsförening med ca 2400 medlemmar i vår verksamhet

Föreningens ändamål och föreningsidé

Styrning av verksamheten skall följa våra stadgar. Enligt våra stadgar 1 § så är ändamålet med verksamheten och vår föreningsidé följande:

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att verka för mottot: ”Gymnastik – rörelseglädje för alla – hela livet!” Föreningen ska bedriva följande idrotter: Gymnastik med olika inriktningar. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.


Våra olika verksamheter

Föreningens sportsliga verksamhets drivs i 6 sektioner, Cheer, Manlig AG, Parkour, Vuxen motion, Truppgymnastik och Träningsgymnastik. 

 

 
Våra samarbetspartners
Stöd GF Örebro! Koppla ert medlemskap till oss
Tipsa om Fastighetsbyrån, stöd föreningen!
Stöd GF Örebro genom gräsroten och Svenska spel
Hur kan vi hjälpa dig med din grafiska profil?