SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
.

Hallprojekt - Träningshall för gymnastikidrott

Här publicerar vi löpande status på projektet med en egen träningshall för våra olika discipliner

Status jan 2023
2023-01-25 14:18

Precis som under 2022 kommer hallprojektet ta stor plats.

Så låt mig göra en kort uppdatering kring status för projektet.

 

Politiken

Vi har träffat de högsta representanterna för alla partier i kommunfullmäktige. Samtliga är positiva till vår satsning och tycker att vi gör ett professionellt arbete i vår kommunikation. Politikens värld är sådan att några konkreta besked är svåra att få innan beslutsunderlag ligger på bordet. Men som sagt känslan just nu är att politiken lyssnar på oss.

 

Exploatering

Vi har dialog med bostadsutvecklare som tycker att gymnastik är en spännande sport att ha med i den framtida utformningen av staden.

 

Hallen

Vi får rikta ett varmt tack till TIDA byggpartner som tillsammans med sina arkitektkontakter tagit fram ritningar och produktionskalkyler för hallen. De ritningar vi nu jobbar efter inrymmer: truppgymnastik, artistisk gymnastik, cheerleading, parkour, barngymnastik och ett gym. I tillägg till det kanslifunktion i samma lokal samt mötes- och lägermöjligheter

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Under 2023 är det viktigt att alla vi som har ett hjärta för gymnastiken hjälps åt. Jag har tidigare bett dig skriva under och sprida vår namninsamling.

Har du inte skrivit under, gör det! Har du skrivit under, sprid den! (länk här)

 

När vi från gymnastiken träffar människor som är intresserade av idrott och idrottens utveckling i Örebro är det viktigt att vi visar på fakta. Fakta som visar vilken stor och viktig aktör vi är i Örebro. Nedan kan du ta del av en del av den argumentation vi använder när vi möter beslutsfattare.

 

Nuvarande situation

Barngymnastik, paragymnastik och delar av motionsgymnastiken bedrivs i dagsläget i lokaler som svarar upp mot målgruppens behov. 

Även cheerleading har tillgång till ändamålsenliga lokaler för delar av sin sport. När det gäller träning av de akrobatiska momenten tvingas man konkurrera med truppgymnastiken om lämpliga lokaler. 

Parkourverksamheten saknar helt anpassade förutsättningar för träning under den kalla årstiden. Artistisk gymnastik har inte möjlighet till säker träning för gymnaster från 12 år. För nybörjarträning finns bra förutsättningar i Oscariahallen men i konkurrens om yta och tid med truppgymnastiken.

Vår största disciplin, truppgymnastiken, bedriver stor verksamhet i Risbergska och i Oscariahallen. När gymnasterna blir äldre och börjar träna på mer avancerade övningar flyttar de till Oscariahallen. 

Båda dessa hallar är ”fyllda till bredden” veckans alla kvällar. Med som mest över 100 gymnaster samtidigt i bägge hallarna.

Vår akuta lokalsituation drar med sig en rad negativa konsekvenser för våra gymnaster och ledare.

 

Unga ledare väljer att sluta pga de upplever att det saknas förutsättningar för att utveckla sig själva och de gymnaster de är ansvariga för. Dock slutar de inte med gymnastiken utan väljer ibland att studera i andra städer som kan erbjuda både högskolestudier och en bra gymnastikverksamhet.

 

Våra blivande seniorer avslutar sin karriär, i förtid, av samma orsak. Högskolestudier i kombination med en elitsatsning på gymnastik görs bäst i andra städer.

Våra tonåringar slutar pga att de, trots talang och förutsättningar, inte kan erbjudas mer träningstid pga trångboddheten.

 

Barn och ungdomar slutar därför att de inte ser i vilket sammanhang de bedriver sin idrott. De har helt enkelt inte tillgång till de äldre ungdomar och seniorer som skulle kunna verka som idrottsliga förebilder.

 

Vi har svårt att erbjuda den sociala samvaro och trygghet som vi skulle vilja erbjuda genom att vi saknar en gemensam samlingsplats i samband med träning. Risbergska skolan och Oscariahallen skapar inte samma möjlighet till det ”häng” som tex en simhall, ett ridhus, en ishall eller en friidrottsanläggning erbjuder.

 

Storlek

GFÖ är Örebro läns största barn- och ungdomsförening (Av Svenska gymnastikförbundets ca 1000 medlemsföreningar är vi näst störst). 

Vi har mer än dubbelt så många flickor i vår verksamhet än samtliga ÖSK ungdoms avdelningar tillsammans.

Vi är fyra gånger större än Örebro hockey ungdom. Fler pojkar håller på med gymnastik än ishockey.

 

Jämförelse avseende tillgång till lokaler

Vi delar våra lokaler med skolor och behöver ta fram och plocka tillbaka alla redskap varje träning.

ÖSK ungdom har ett eget klubbhus och disponerar ca 1 ha gräsyta för fotboll-bandyn har Behrn arena - handboll/innebandy har tillgång till ett flertal idrottshallar runt om i kommunen - e-sport har egen våning i klubbhuset.

ÖSA har tillgång till 50 m bassäng på Gustavsvik plus ett flertal 25 m bassänger för simskola.

Örebro Skateboard har en skatepark, vertramp, ett flertal mindre utomhusplatser - brädcentralen (inomhusåkning) är ett rivningskontrakt.

Örebro fältrittklubb disponerar en areal på ca 8 ha som inrymmer två ridhus, stall, gäststall, café, kansli mm.

KFUM har en egen anläggning för inomhusträning.

Örebro hockey har tillgång till Behrn arena plus Trängen.

 

Örebro kommun är den enda av landets 20 största städer som valt att inte satsa på att den lokala gymnastikklubben skall ha säkra, hållbara och konkurrenskraftiga träningsmöjligheter. 

 

När vi träffar politiker brukar det dyka upp en del invändningar kring varför det inte är rätt tid just nu att satsa på gymnastiken. Nedan har vi samlat dessa invändningar och de svar vi brukar ge när vi får dem.

 

Kommunen (K): Det har gjorts en utredning som tittade på gymnastikens behov. Och efter det gjorde kommunen en rad förbättringar för gymnastiken. 

Gymnastiken (G): Utredningen tittade på fel problematik. Den tittade på lokalbokning (schema) och kom fram till att vissa tider kunde utnyttjas bättre av gymnastiken. Som tex fredags- och lördagskvällar. (!) Utredningen tittade inte på möjligheterna att bedriva en säker, hållbar och effektiv träning.

 

K: Kommunen har visst satsat på gymnastiken, bla har det gjort redskapsinköp till Risbergska.

G: Att köpa in redskap (vilket vi uppskattar) till en bollhall är en lika stor satsning på anpassning som att köpa in toppmoderna fotbollsmål och ställa dem på en parkeringsplats.

 

K: Kommunen måste prioritera bland sina satsningar. Nu har man lagt mycket pengar på ridhus och en ny simbassäng.

G: De satsningar görs ju därför att kommunen är bunden av lagen. Ridhuset i Karlslund lever ju inte upp till korrekt djurskydd. Simbassängen är ju kommunen också tvungen att bygga eftersom det är för få simbassänger per capita i Örebro.

 

K: Det är ju inte bara gymnastiken som har behov. Andra idrotter har också behov av nya/förbättrade lokaler.

G: Varför skall gymnastiken bry sig om det? Av vilken anledning skall vi stå tillbaks? Skall gymnastiken stå tillbaks av samma anledning som flickor tidigare fått stå tillbaks för pojkars idrottande? Eller finns det någon annan anledning?

 

K: Ishockeyn vill ju bygga mer isyta för att utveckla tjejhockeyn.

M: Det är jättebra, vi står bakom alla satsningar som underlättar för bägge könen att idrotta. Men hockeyn har så få tjejer att det, jämfört med gympan, närmast är ett hån om tjejer i gympan inte får ändamålsenliga träningsmöjligheter. 

 

K: Friidrotten är i behov av utomhusanläggning. 

G: Vi förstår att friidrotten vill ha bättre utomhusanläggningar. Men med tanke på att det redan finns minst tre anläggningar i länet (GIH, Glanshammar och Garphyttan) så är det helt orimligt att ytterligare en anläggs innan gymnastiken får möjlighet att träna på ett ändamålsenligt sätt.

 

K: Det är viktigt att en gymnastikhall enkelt kan ställas om för annan verksamhet. Om tex gympan inte kan vara kvar i lokalerna.

G: Varför skall vi innan vi ens tillträtt lokalerna redogöra för hur fastighetsägaren någon gång i framtiden skall kunna ställa om för annan verksamhet? Visa gärna hur friidrotten planerat för sitt utträde ur Tybblelundshallen eller hur ÖSK herrfotboll planerat att ett utträde ur Behrn arena skall gå till.

 

K: Det är viktigt att lokalen kan samutnyttjas. Dvs att andra verksamheter bereds tillträde och kan ha nytta av anläggningen då gymnastiken inte är där?

G: Varför då? Det blir ju bara fallet om vi inte själva får hyra all tid, vilket vi vill. Lika orimligt som det är att bedriva verksamhet som inte använder skridskor i en ishall är det väl att förvänta sig att andra verksamheter skall bedriva sina sporter i en gymnastikhall. Ishall = Issporter, Simhall = Vattensporter, Fridirottshall = friidrottssporter och slutligen Gymnastikhall = gymnastiksporter

 

K: Har ni verkligen råd att betala hyran för en sådan här anläggning?

G: Ja, vi har gjort bedömningen att vi skulle kunna öka våra intäkter på ett sådant sätt att vår ekonomi klarar av detta inom 2 år från beslut. Vi skulle så klart tappa en del barn och ungdomar pga av prislappen. Men bedömningen är att vårt erbjudande är så pass attraktivt att antalet familjer med ekonomisk möjlighet är tillräckligt många. Självklart räknar vi med att kommunen sluter upp bakom länets största idrottsförening. 

Att hyressubventionera vuxna män (fotboll och ishockey) som lever på sin idrott är inte hållbart utan att samtidigt stötta ALLA andra idrotter.

 

K: Kommunen kommer behöva gå igenom ett stålbad de närmsta åren för att få en ekonomi i balans.

G: Ja det har vi förstått och vi står bakom det arbetet. Det är viktigt för oss att verka i en sund kommun. Samtidigt har vi läst att politikens bedömning är att det kommer ta 2-3 år att få ekonomin i balans. Kostnaden för en satsning på gymnastiken ligger 3-4 år framåt i tiden så det finns ingen konflikt här. Att fatta beslut är gratis!

 

 

God fortsättning på ett riktigt bra gympaår 2023!!

Andreas Getzman

Ordförande

Gymnastikens utmaning ur ett fotbollsperspektiv
2023-01-25 14:17

Denna film är värd att visas igen, och igen, och igen...

 

Olika idrotter har olika utmaningar.

Vissa är synliga för de flesta, andra enbart tydliga för den insatta. Gymnastikförbundets ungdomskommitté vill med denna video utmana normen med en enkel och tydlig referens till en idrott alla kan relatera till.

 

Varför? För att öppna ögonen på flera och på sikt ge flera barn, unga och vuxna möjlighet att göra det de älskar: TRÄNA gymnastik. Inte stå i kö, inte plocka redskap fram och tillbaka, men faktiskt träna.

 

Gymnastikförbundet; https://www.gymnastik.se/

Det är dags att satsa på Gymnastikföreningen Örebro
2023-01-25 14:15

En satsning på idrotten är en satsning på barn och ungdomars välmående!

 

Idrotten har alltid varit en plats där barn och ungdomar från olika plaster och åldrar möts och hittar ett socialt sammanhang tillsammans. Den har en väldigt viktig plats i samhället och i en växande kommun som Örebro är det viktigt att möjligheten till idrott växer med staden. 

 

Vi är Örebro läns största barn och ungdomsförening och har tre gånger så många flickor som den näst största föreningen samt 50% fler flickor än näst största och tredje största tillsammans. Vi passerade precis 2400 medlemmar under 2022 vara 1900 är unga flickor. 

En satsning på Gymnastikföreningen Örebro är en satsning på unga flickor! 

 

Namninsamling

Vi har startat en namninsamling för att lyfta vår fråga högre upp på den politiska agendan, skriv på du också!

 

Om ni vill se den idrottspolitiska paneldebatten som ägde rum den 16:e aug så finns den upplagd här: Livesändningen från idrottspolitisk debatt

 

Inför sommaren presenterade vi vad de olika partierna svarade på vår enkät, svaren finns publicerade här.

Partiernas svar på utmaningen kring gymnastikhall
2023-01-25 14:14

Vi har skickat ut frågor till alla partier i Örebro hur de ställer sig till våra utmaningar om specialanpassade lokaler.

 

Frågorna har gått till partiernas respektive kommunalråd.

Här kan ni läsa svaren och våra kommentarer på frågorna 

 

De flesta förknippar gymnastik med egna minnesbilder av redskapsgymnastiken på skolidrotten. Här har vi alla från föreningen, styrelse, ledare, gymnaster, föräldrar och andra anhöriga en stor uppgift att förklara detta.

 

Gymnastik är en idrott med nio olika discipliner, varav fyra är olympiska discipliner. I Sverige är truppgymnastiken den största disciplinen och GF Örebro en av landets och Europas främsta föreningar. I GF Örebro har vi Barngymnastik, Paragymnastik, Motion, Truppgymnastik, Artistisk gymnastik, Cheerledading och Parkour!

 

För oss inom gymnastiken är det självklart att våra träningsmöjligheter skall vara anpassade för våra särskilda förutsättningar. Ishockeyn behöver aldrig försvara varför de behöver is på rinken för att träna. Att fotbollen skall ha möjlighet att träna på gräs/konstgräs är det sällan någon som lyfter på ögonbrynen över.

 

GF Örebro är med sina ca 2300 medlemmar länets största förening för barn och ungdomar. De flesta av medlemmarna är tjejer.

 

Vi har tre gånger så många tjejer i vår verksamhet som den näst största föreningen och vi har 50% fler tjejer än de näst största och tredje största föreningarna tillsammans!

 

Av Sveriges 20 största kommuner är det faktiskt bara Örebro kommun som valt att inte hjälpa gymnastiken att få tillgång till ändamålsenlig träningsanläggning.

 

Kommunen stöttar GF Örebro då och då genom att göra redskapsinköp, vilket vi är jättetacksamma för då redskap är en dyr post för föreningens ekonomi. Men man måste göra skillnad på anläggning och utrustning.

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Ladda hem medlemsappen
Våra samarbetspartners
Handla dina föreningskläder hos oss
Stöd GF Örebro genom gräsroten och Svenska spel
Hur kan vi hjälpa dig med din grafiska profil?